API

Aanspreekpersoon Integriteit 

De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt. Als Aanspreekpersoon Integriteit binnen Judoclub Lichtervelde vzw is de API het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en integriteit.
De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Twijfel niet om onmiddellijk contact op te nemen bij een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.
De API kan je bereiken via het e-mail adres jordydedeyster@icloud.com
E-mails verzonden naar dit adres komen rechtstreeks en enkel terecht bij de persoon die hiervoor speciaal werd opgeleid.